Souhrn závodu

Týmový běh přes noc s přesně danými body pro výměnu

Datum: 30. 6. - 1. 7. 2018

Start: Obří Důl, town of Pec pod Sněžkou, Krkonošský Národní Park, 30. 6. 2018 v 17:00

Konec: Praha – Troja, 1. 7. 2018 ráno

Délka závodu: 197km rozdělených do dvaceti 8-12 km částí

Převýšení: +2119m / -2878m

Kategorie Normal: Tým 7 běžců, muži, ženy, mix (minimálně 3 ženy, jinak je tým považován za mužský)

Kategorie Hardcore: Tým 5 běžců, muži, ženy, mix (minimálně 2 ženy)

Kategorie Ultra: Tým 3 běžců, muži, ženy, mix

Startovné: speciální cena do 01. 02. 2018: 1250 Kč / závodník,
od 01. 02. 2018: 1500 Kč / závodník



Pravidla

Samotná trať je rozdělená do 20 úseků dlouhých 8–12 km s celkovým převýšením +2119 a -2878m.

Místo Startu se nachází v chráněné zóně Krkonošského národního parku a proto není možné vjet na start autem. Pro oficiální start týmu stačí, aby v daný čas odstartoval pouze běžec číslo 1.

Samozřejmě podpora týmu je na startu povolena. Kapitáni však musí myslet na logistiku přesunu běžce číslo 2 na předávací bod pro další úsek.

Přesný čas startu je závislý na celkové formě týmu. Pomalejší týmy odstartují dříve než týmy rychlejší. Pro kapitána je nutné nahlásit časy všech členů týmu na 10km, ne starší než jeden rok.

Předávka štafety musí proběhnout na určeném předávacím bodě, který je jasně označený. Na místě bude přítomen organizátor, který měří čas a dohlédne na předávku štafety.

Běžci se střídají v předem stanoveném pořadí. Jména běžců, pořadí při střídání úseků a telefonní kontakt musí kapitán poskytnout nejpozději při registraci v den startu závodu.

Mapy úseků jsou ke stažení nahoře spolu s informacemi o výměnných místech a délce jednotlivých úseků.

V případě týmu kategorie ULTRA, tedy 3členného týmu, závodníci poběží úseky následovně: Běžec 1 poběží úseky 1,4,7,10,13,16 a 19. Běžec 2 poběží úseky 2,5,8,11,14,17,20 atd.

V případě 5-ti členného týmu kategorie HARDCORE běžec číslo 1 poběží úseky číslo 1,6,11, a 16. Běžec číslo 2 poběží úseky 2,7,12 a 17 atd.

7-mi členný tým NORMAL má oproti ostatním týmům mírnou výhodu, protože jeden člen tohoto týmu poběží jenom dva úseky.

Pokud z důvodu zranění nemůže běžec v závodu dále pokračovat, nahradí ho běžec, který měl běžet následující úsek. Pořadí dalších běžců se také posouvá. Je nutné neprodleně o celé situaci informovat ředitele závodu, nebo rozhodčího na výměnném stanovišti.

Pokud běžec seběhne mimo danou trať, musí se vrátit do místa, kde trať opustil a pokračovat v závodě dál po určené trase. Pokud je tým sehraný a běžce na trati podporuje, běžec si důkladně nastuduje mapu a slovní popis úseku, k zabloudění běžce nedojde.

Týmům je dovoleno se přesouvat po trati dvěma vozidly a doporučujeme neběžící řidiče. Únava řidiče může způsobit nehodu.

Podle množství běžců v autě dochází několikrát k situaci, kde se auta potkají, a štafeta je předána posledním běžcem prvního auta prvnímu běžci z auta druhého. Na těchto výměnných místech prosím respektujte soukromí obyvatelů, dopravní předpisy a pokyny organizátorů.

Auta musí být po celou dobu závodu viditelně označena přiděleným číslem, jinak mohou být organizátorem vykázána z prostoru určeného pro parkování aut na předávkách.

Každý běžec bude mít přidělené startovní číslo, které v průběhu závodu musí mít připnuto tak, aby bylo jasně viditelné i v noci.

Při nočním běhu je povinnou výbavou každého závodníka na trati reflexní vesta, čelovka a červeně blikající světlo směrující dozadu. Organizátor zabezpečí dvě, středně velké reflexní vesty pro každý tým.

Pro zdolání tratě je stanoven časový limit 22 hodin, po kterém bude trať uzavřena. Tým může trasu dokončit, ale jeho čas již nebude ve výsledkové listině zaznamenán.

Když do cíle běží poslední běžec týmu, těsně před cílem se k němu může připojit i zbytek týmu a do cíle doběhnou všichni společně.

Závod se běží za normálního provozu, zdržení způsobená na trase dopravním omezením, nebo jiným, nepředvídatelným způsobem se z celkového času neodečítají.

Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu.

Organizátor nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.

Doporučujeme zřízení doplňkového pojištění pro případ úrazu a ztráty osobních věcí.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. Když nastane taková situace, budou kapitáni týmů o změnách včas informováni.

Přihlášením do závodu souhlasíte s jeho pravidly a zavazujete se pravidla a pokyny dodržovat.

Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.

Do konce ledna 2018 platí zvýhodněná cena startovného 1250 Kč na osobu/běžce.

Od 1. února 2018 bude cena startovného 1500 Kč na osobu/běžce.

Číslo účtu pro uhrazení startovného je 2000883818/2010, IBAN: CZ6320100000002000883818

Co to je Google Earth?

Vlastně jedna z nejlepších aplikací na světě. Vážně :-)

Google Earth Vám umožní mít celou planetu na dosah myši. Je to aplikace, kterou si musíte naistalovat do počítače. Nemá webovou verzi! Stáhnout ji můžete tady.

V aplikaci si můžete otevřít soubor, který stáhnete výše a uvidíte přesně vytyčenou trasu. Na trase můžete kromě jiného sledovat výškový profil a další zajímavé vlastnosti terénu.

Registrace týmu

Zaregistrujte se a zúčastněte se unikátního běžeckého závodu Sněžka - Praha

Kancelář

U silnice 405/44,
Praha 6

Telefon
00420 732 788 632
Číslo účtu
2000883818/2010
IBAN: CZ6320100000002000883818

Zaregistrujte svůj tým ikdyž ještě není kompletní! Po přihlášení pak můžete najít registrované běžce, kteří hledají tým.

Název týmu
Kapitán týmu
Váš email
Telefon
Kategorie:
 
 

Po registraci Vám vytvoříme účet, kde se můžete přihlásit a najít další registrované běžce do týmu.

Heslo
Heslo pro kontrolu

Bežci v týmu

Nemusíte vyplňovat hned. Můžete vyplnit po registraci ve svém profilu.

1) Jméno běžce
Telefon
Narození
Tričko
Čas na 10 km
2) Jméno běžce
Telefon
Narození
Tričko
Čas na 10 km
3) Jméno běžce
Telefon
Narození
Tričko
Čas na 10 km

Údaje použité při registraci jsou zpracované podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů.

Chcete běžet závod a nemáte tým? Proveďte registraci a po přihlášení procházejte týmy, které hledají parťáky do týmu!

Jméno a příjmení
Rok narození
Čas na 10 km v minutách (mm:ss)
Váš email
Telefon

Po registraci Vám vytvoříme účet, kde budete moci najít registrované týmy, které stále hledají běžce!

Heslo
Heslo pro kontrolu

Údaje použité při registraci jsou zpracované podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů.